Дипломатичний паспорт Юліана Бачинського. Лютий 1919 р.

Дипломатичний паспорт Юліана Бачинського. Лютий 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3934. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 5 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту