Фотокартка голови Директорії УНР Володимира Винниченка. Б/д

Фотокартка голови Директорії УНР Володимира Винниченка. Б/д

ЦДАВО України. Ф. 3964. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту