Повідомлення Української пресової служби в Берліні про статтю німецького кореспондента В. Штайна щодо голоду в Україні. 30 травня 1932 р.

Повідомлення Української пресової служби в Берліні про статтю німецького кореспондента В. Штайна щодо голоду в Україні. 30 травня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 126. Арк. 26.

Leave a Comment

Перейти до вмісту