Відкритий лист М. Лозинського «Куди ідете» до членів Української Національної Ради і Ради Державних секретарів ЗОУНР та Українського національного комітету в США. 31 січня 1920 р.

Відкритий лист М. Лозинського «Куди ідете» до членів Української Національної Ради і Ради Державних секретарів ЗОУНР та Українського національного комітету в США. 31 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 581. Арк. 1-8

Leave a Comment

Перейти до вмісту