Рахунок за книги Паперового магазину Теуфеля у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 26 вересня 1917 р.

Рахунок за книги Паперового магазину Теуфеля у Києві для партії Українських соціалістів-федералістів. 26 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4659, оп. 1, спр. 5, арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту