Титульний аркуш та сторінки наукової роботи Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського «Застосування сучасних методів інтенсивної терапії хворих інфарктом міокарда (гіпотермія, допоміжний штучний кровообіг)», науковий керівник – академік Академії наук УРСР, професор М. Амосов. 1971 р.

Титульний аркуш та сторінки наукової роботи Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського «Застосування сучасних методів інтенсивної терапії хворих інфарктом міокарда (гіпотермія, допоміжний штучний кровообіг)», науковий керівник – академік Академії наук УРСР, професор М. Амосов. 1971 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 2. Спр. 140. Титул. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту