11-4778-3-5-037_1.jpg

Кольорові таблиці розподілу лісових площ та запасів деревини по областях України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 37.

Leave a Comment

Перейти до вмісту