Лист Голови Представництва Української національної ради у Великій Британії М. Сидоренка Президенту УНР М. Плав’юку про згоду взяти участь у делегації до Києва. 4 червня 1992 р.

Лист Голови Представництва Української національної ради у Великій Британії М. Сидоренка Президенту УНР М. Плав'юку про згоду взяти участь у делегації до Києва. 4 червня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1280. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту