Витяг з протоколу № 17 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про порядок видачі Довідника про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944 рр.). 20 листопада 2000 р.

Витяг з протоколу № 17 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про порядок видачі Довідника про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944 рр.). 20 листопада 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 192

Leave a Comment

Перейти до вмісту