Звернення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради “До громадянства України”. 26 липня 1917 р.

Звернення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради “До громадянства України”. 26 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1499, оп. 1, спр. 1, арк. 54. Типографський примірник

Leave a Comment