Свідчення Б. Кульчицького про свавілля військових чеської армії. 5 травня 1939 р.

Свідчення Б. Кульчицького про свавілля військових чеської армії. 5 травня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3988, оп. 1, спр. 2, арк. 8

Leave a Comment