Витяг з протоколу засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР щодо інформації Кириченка про відкриття пам’ятника Г. Сковороди в с. Сковородинівці. 23 червня 1926 р.

Витяг з протоколу засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР щодо інформації Кириченка про відкриття пам'ятника Г. Сковороди в с. Сковородинівці. 23 червня 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 6. Спр. 10439. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту