Положення про Генеральних бунчукових товаришах Ясновельможного Гетьмана всієї України. [Липень] 1918 р.

Положення про Генеральних бунчукових товаришах Ясновельможного Гетьмана всієї України. [Липень] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту