ІV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ІV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 288. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту