Обов’язкові постанови Харківського військово-революційного комітету про анулювання грошових знаків Донського уряду і визначення інших грошей, що мають право ходіння на території Харківщини. 10, 15 січня 1920 р.

Обов’язкові постанови Харківського військово-революційного комітету про анулювання грошових знаків Донського уряду і визначення інших грошей, що мають право ходіння на території Харківщини. 10, 15 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 108. Арк. 117. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту