Регулямин для асистентури Українського вільного університету в Празі, затверджений Сенатом університету. 28 грудня 1945 р.

Регулямин для асистентури Українського вільного університету в Празі, затверджений Сенатом університету. 28 грудня 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 2. Спр. 52. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту