Закон Української Центральної Ради про національно-персональну автономію.

Закон Української Центральної Ради про національно-персональну автономію.

Закон Української Центральної Ради про національно-персональну автономію. 02 квітня 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 1, арк. 248-250

Leave a Comment

Перейти до вмісту