Лист Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видач авансу на закупівлю електричних лампочок. 25 квітня 1921 р.

Лист Фінансово-господарського відділу [Директорії УНР] Керуючому справами Директорії УНР про видач авансу на закупівлю електричних лампочок. 25 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 120. Арк. 503зв.

Leave a Comment