Тимчасовий Закон про утворення Українського народного війська. Чернетка. Кінець грудня 1917 р.

Тимчасовий Закон про утворення Українського народного війська. Чернетка. Кінець грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 216

Leave a Comment

Перейти до вмісту