Тимчасовий закон Української Держави про Верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного пана Гетьмана всієї України. 1 серпня 1918 р.

Тимчасовий закон Української Держави про Верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави Ясновельможного пана Гетьмана всієї України. 1 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту