Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про популяризацію українськими парламентарями з Румунії «допомогової» акції в Англії. 2 жовтня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» про популяризацію українськими парламентарями з Румунії «допомогової» акції в Англії. 2 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 60.

Leave a Comment

Перейти до вмісту