Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» – «Довкола голоду на Україні» та «З англійської преси» щодо голоду в Україні. 14 жовтня 1933 р.

Повідомлення з бюлетеня «Ukrainian bureau» - «Довкола голоду на Україні» та «З англійської преси» щодо голоду в Україні. 14 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 106. Арк. 61.

Leave a Comment

Перейти до вмісту