Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про анулювання грошових знаків, випущених колишніми українськими урядами (окрім українських грошових знаків вартістю 10 та 50 карбованців серій АО 236-250). [8 травня 1920 р.].

Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про анулювання грошових знаків, випущених колишніми українськими урядами (окрім українських грошових знаків вартістю 10 та 50 карбованців серій АО 236-250). [8 травня 1920 р.].

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 576. Арк. 140. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту