Закон УНР про порядок асигнування коштів на представництво Голови Ради Народних Міністрів і міністрів. 28 квітня 1921 р.

Закон УНР про порядок асигнування коштів на представництво Голови Ради Народних Міністрів і міністрів. 28 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту