Постанова Галицького революційного комітету про грошові знаки. 28 липня 1920 р.

Постанова Галицького революційного комітету про грошові знаки. 28 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2189. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту