Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Петра Шоха. 3 жовтня 1924 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Петра Шоха. 3 жовтня 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2220. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту