ІV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ІV Універсал Української Центральної Ради. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту