Постанова Галицького ревкому про анулювання грошових знаків і кредитових білетів, випущених Урядом УНР. 15 вересня 1920 р.

Постанова Галицького ревкому про анулювання грошових знаків і кредитових білетів, випущених Урядом УНР. 15 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2189. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту