Світлина Йосипа Яворського. Не пізніше листопада 1926 р.

Світлина Йосипа Яворського. Не пізніше листопада 1926 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2250. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту