Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про введення в дію Декрету Ради Народних Комісарів РСФРР про нові грошові знаки. 27 червня 1921 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про введення в дію Декрету Ради Народних Комісарів РСФРР про нові грошові знаки. 27 червня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 20. Арк. 300. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту