З протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про утворення Українського Народного війська. 03 січня 1918 р.

З протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про утворення Українського Народного війська. 03 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.29. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту