Реєстр особистого персоналу Штабу Ясновельможного пана Гетьмана всієї України. Не пізніше 8 серпня 1918 р.

Реєстр особистого персоналу Штабу Ясновельможного пана Гетьмана всієї України. Не пізніше 8 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2090. Оп. 1. Спр. 294. Арк. 5 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту