Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про випуск в обіг державних грошових знаків РСФРР зразка 1922 р. вартістю в 5 і 10 тис. крб. Червень 1922 р.

Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про випуск в обіг державних грошових знаків РСФРР зразка 1922 р. вартістю в 5 і 10 тис. крб. Червень 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 393. Арк. 225. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту