Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

Третій Універсал Української Центральної Ради. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту