З протоколу постанов та розпоряджень Народного комісаріату освіти Української СРР щодо листа В. Бонч-Бруєвича в справі пенсійної допомоги правнучці Г. Сковороди. 7 березня 1928 р.

З протоколу постанов та розпоряджень Народного комісаріату освіти Української СРР щодо листа В. Бонч-Бруєвича в справі пенсійної допомоги правнучці Г. Сковороди. 7 березня 1928 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 7. Спр. 417. Арк. 113

Leave a Comment

Перейти до вмісту