Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про встановлення однорідного грошового обігу. 26 вересня 1922 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про встановлення однорідного грошового обігу. 26 вересня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 379. Арк. 94. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту