Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Володимира Яценка. 15 жовтня 1925 р.

Персональний лист студента Української господарської академії в ЧСР Володимира Яценка. 15 жовтня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 2274. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту