З особливого журналу засідання Малої Ради Міністрів № 50 про розгляд проєкту штатів Власного конвою Гетьмана всієї України. 21 серпня 1918 р.

З особливого журналу засідання Малої Ради Міністрів № 50 про розгляд проєкту штатів Власного конвою Гетьмана всієї України. 21 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 156

Leave a Comment

Перейти до вмісту