Генерал-майор артилерії Данило Краснокутський. Перед форсуванням Дніпра. 1943 р.

Генерал-майор артилерії Данило Краснокутський. Перед форсуванням Дніпра. 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 63. Арк. 4

Leave a Comment