Повідомлення про лекцію підполковника Юрія Ордановського на тему «Бої кінної дивізії в запіллю ворога». 10 січня 1922 р.

Повідомлення про лекцію підполковника Юрія Ордановського на тему «Бої кінної дивізії в запіллю ворога». 10 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 297. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту