Обов’язкова постанова Генерального Секретаріату УЦР про введення в обіг чеків Київської контори Державного банку. 21 грудня 1917 р.

Обов'язкова постанова Генерального Секретаріату УЦР про введення в обіг чеків Київської контори Державного банку. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 21. Арк. 1

Leave a Comment