11_2192-1-1-312.jpg

Розпорядок Диктатора ЗОУНР Євгена Петрушевича про друкування і поширення друкованої продукції. 26 червня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 312

Leave a Comment

Перейти до вмісту