Вирізки з газет української еміграції в Польщі з повідомленнями про збір коштів для дітей українських емігрантів. 1922 р.

Вирізки з газет української еміграції в Польщі з повідомленнями про збір коштів для дітей українських емігрантів. 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3324. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту