“Переяславські статті” (договір) про регулювання відносин між Україною та Московською державою, встановлені при обранні гетьманом обох сторін Дніпра Івана Самойловича. 17 березня 1674 р.

“Переяславські статті” (договір) про регулювання відносин між Україною та Московською державою, встановлені при обранні гетьманом обох сторін Дніпра Івана Самойловича. 17 березня 1674 р.

ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 38, арк. 16 зв. Копія XVIII ст. Мова староукраїнська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту