Обіжник Міністерства народної освіти УНР до місцевих установ про заходи по збереженню архівів, музеїв, бібліотек. 11 серпня 1919 р.

Обіжник Міністерства народної освіти УНР до місцевих установ про заходи по збереженню архівів, музеїв, бібліотек. 11 серпня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту