12-1-22-1916-091_1.jpg

Інформація Головного управління Державного комітету Української РСР по охороні природи «Про хід екологічної паспортизації підприємств». 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 91.

Leave a Comment

Перейти до вмісту