Лист голови Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження Л. С. Танюка до Президії Верховної Ради України про засідання Комісії щодо вирішення проблем державної символіки України. 22 жовтня 1991 р.

Лист голови Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження Л. С. Танюка до Президії Верховної Ради України про засідання Комісії щодо вирішення проблем державної символіки України. 22 жовтня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту