12-1-22-3566-120.jpg

Рішення Сакської районної ради Автономної Республіки Крим щодо необхідності внесення змін і доповнень до Водного кодексу України. 20 жовтня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3566. Арк. 120, 121.

Leave a Comment

Перейти до вмісту