Статут ордену «Визволення». 19 жовтня 1920 р.

Статут ордену «Визволення». 19 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 6 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту