Наказ про створення слідчої комісії для з’ясування обставин бою з більшовиками під Крутами. 5 березня 1918 р.

Наказ про створення слідчої комісії для з’ясування обставин бою з більшовиками під Крутами. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України, ф.1076, оп.1, спр.12, арк.26

Leave a Comment